Thư mời casting

Thời gian casting đều trong tuần. 9h sáng thứ 4 hàng tuần. 9h sáng thứ 7 hàng tuần. Nội dung casting : video nói trước ống kính từ 3-5 phút về bất kỳ chủ để gì nằm trong 1 các …
Reach

Connect Us

Sangtao.tv là một nền tảng sáng tạo nội dung bằng video dành cho các nhàn hãng và hướng tới người tiêu dùng cuối cùng.!

Chúng tôi có năng lực sản xuất hàng loại video chất lượng trong một thời gian ngắn.